WIN EEN DINER VOOR TWEE !

Maandelijks wordt onder de inzenders iemand uitgeloot die per e-mail een uitnodiging krijgt voor een gezellige tête-à -tête.

U mag slechts één keer per maand inschrijven voor deze wedstijd. Natuurlijk kan u de volgende maand nog eens deelnemen.